KOŁO w Słupsku

  • Architektura
  • Internet

Od 20 lat w ramach konkursu KOŁO, studenci i młodzi architekci tworzą projekty budynków z funkcją toalety publicznej dla miast. W tegorocznej, jubileuszowej edycji wydarzenia, nowoczesny obiekt dla mieszkańców ma szansę powstać na miejskich bulwarach w Słupsku.
Program rewitalizacji, którym objęty został obszar nad Słupią, może znacznie przyspieszyć realizację zwycięskiego projektu. Akcja organizowana we współpracy z władzami miasta, właśnie ruszyła. Wyniki poznamy w czerwcu.

KOŁO w Słupsku - konkurs na projekt łazienki

Dla kogo?

Konkurs ma charakter otwarty, udział mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania w Polsce lub w jednym z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, o ile zgłoszone prace nie będą pozostawać w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą i nie zostaną wykonane w ramach działalności gospodarczej.
Organizator zastrzega sobie możliwość żądania pisemnych oświadczeń od Uczestników Konkursu, dotyczących spełnienia powyższych warunków.

Zadanie konkursowe

Przedmiotem konkursu jest projekt koncepcyjny wolnostojącego budynku z funkcją toalety miejskiej w Słupsku, w kontekście historycznym, w nawiązaniu do planowanej rewitalizacji bulwarów rzeki Słupi.

Nagrody

Nagroda i wyróżnienia Sądu Konkursowego.

Grand Prix – 19000 PLN
1 wyróżnienie I stopnia – 7000 PLN
1 wyróżnienie II stopnia – 3000 PLN
3 wyróżnienia III stopnia po – 1000 PLN
Wyróżnienie Internautów – 1000 PLN
1 nagroda specjalna (projektowanie uniwersalne) – 3000 PLN
1 nagroda specjalna (najciekawsza funkcja dodatkowa) – 2000 PLN

Sąd Konkursowy ma prawo do innego podziału nagród i wyróżnień.
Pierwsza nagroda specjalna zostanie przyznana za najlepiej zaprojektowaną toaletę publiczną zgodną z zasadami projektowania uniwersalnego.
Druga nagroda specjalna zostanie przyznana za  najciekawszą funkcję dodatkową zaproponowaną dla mieszkańców w ramach projektowanego obiektu.

Debiut Roku
Sąd Konkursowy wybierze 2 Uczestników, którzy otrzymają możliwość odbycia miesięcznego stażu w Biurze Architektonicznym Kuryłowicz & Associates sp. z o.o. Termin rozpoczęcia stażu zostanie ustalony indywidualnie z nagrodzonymi Uczestnikami. Nagroda nie jest powiązana z jakąkolwiek nagrodą pieniężną.

Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora wynosi 1000 PLN brutto za każdy nagrodzony i wyróżniony projekt.

Terminy

Wstawianie prac konkursowych na www.konkurskolo.pl do 08.05.2018 r. do godz. 23.59.
Publikacja prac konkursu internetowego i głosowanie internautów w dniach 22.05.2018 r. (godz. 12.00) – 12.06.2018 r. (godz. 23.59).
Publikacja listy laureatów i zwycięzcy głosowania Internautów na www.konkurskolo.pl: 20.06.2018 r. (godz. 12.00).

Regulamin

Regulamin konkursu znajduje się na stronie: Konkurs Kolo Slupsk 2018 (pdf, ok. 18,4 MB).

Organizator

Organizatorem konkursu jest Geberit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Partnerem konkursu jest Miasto Słupsk.

www.konkurskolo.pl

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni