Konkurs na logo Powiatu Drawskiego

  • Grafika użytkowa
  • Internet

Zarząd Powiatu Drawskiego ogłasza konkurs na logo Powiatu Drawskiego.

Konkurs na logo Powiatu Drawskiego

Dla kogo?

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich zainteresowanych osób. Prace konkursowe mogą być realizowane i zgłaszane wyłącznie indywidualnie.

Zadanie konkursowe

Przedmiotem Konkursu jest zaprojektowanie logo Powiatu Drawskiego. W wyniku przeprowadzonego konkursu wyłoniony zostanie projekt charakteryzujący się wysokim poziomem artystycznym oraz spełniający rolę promocyjną. Wyłonione w drodze Konkursu logo będzie wykorzystywane do identyfikacji wizualnej Powiatu Drawskiego zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Nagrody

Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 3000 PLN netto.

Terminy

Prace konkursowe, w zamkniętych kopertach z oznaczeniem „Konkurs na logo Powiatu Drawskiego”, należy składać pocztą/kurierem na adres Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, Pl. E. Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie lub osobiście w Kancelarii Starosty pok. 115, do 30 września 2015 r. do godz.15:00. Decyduje data wpływu do Starostwa.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do 30 października 2015 r.

Regulamin

Regulamin konkursu znajduje się na stronie: konkurs na logo powiatu drawskiego.

Organizator

Organizatorem Konkursu jest Starosta Drawski.
www.powiatdrawski.pl

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni