Logo dla Ustronia

  • Grafika użytkowa
  • Internet

Kiedy zachłyśniesz się pięknem krajobrazu, spróbuj udać się na szlaki turystyczne, spacerowe i trasy rowerowe. Wyjedź nowoczesną 4-osobową 'kanapą' na Czantorię, skorzystaj z letniego toru saneczkowego, wyjdź na szczyt Czantorii, wieżę widokową i napawaj się wspaniałym widokiem. Jeśli masz kondycję idź pieszo czerwonym szlakiem turystycznym na Równicę. Pod szczytem Równicy masz do dyspozycji park linowy oraz Górski Park Równica, w którym między innymi funkcjonuje całoroczny tor saneczkowy. Jeśli chcesz obcować ze zwierzyną i ptactwem odwiedź Leśny Park Niespodzianek. Zobaczysz tam między innymi żubry, jelenie, sarny, muflony, daniele, pokazy ptaków drapieżnych i sów.

Konkurs na logo Ustronia

Dla kogo?

Konkurs ma charakter jednoetapowy i międzynarodowy. Adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób fizycznych, w tym do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz studentów, absolwentów i pracowników naukowych wyższych uczelni artystycznych oraz osób prawnych.
W przypadku osób fizycznych, w Konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Zadanie konkursowe

Celem konkursu jest wybranie oryginalnego projektu logo Miasta Ustroń, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną miasta. Logo wykorzystywane będzie do celów popularyzatorskich i działań reklamowych oraz promocyjnych. W szczególności wykorzystywany będzie na papierze firmowym i innych materiałach poligraficznych, wydawnictwach, plakatach, ulotkach, banerach promocyjnych, gadżetach okolicznościowych, nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej.
Logo będzie stosowane wymiennie z herbem miasta w sytuacjach, gdy użycie herbu jest niewskazane bądź uzasadnione jest jego zastąpienie innym znakiem identyfikującym, stąd nie może zawierać w sobie obecnie obowiązującej oficjalnej wersji herbu.

Nagrody

Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną wysokości 10 000 PLN brutto.
Osoby, które zdobędą II i III miejsce otrzymają nagrody pieniężne, odpowiednio:
2 000 PLN brutto za II miejsce,
1 000 PLN brutto  za III miejsce.

W uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość innego rozdysponowania puli nagród.

Terminy

Prace konkursowe można zgłaszać do 29 lutego 2016 r. włącznie.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 marca 2016 r.

Regulamin

Regulamin konkursu znajduje się na stronie: logo.ustron.pl/pl/regulamin.html.

Organizator

Organizatorem Konkursu jest Miasto Ustroń
logo.ustron.pl

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni