Logo dla Łodzi!

Konkurs skierowany jest do osób i firm, które mają doświadczenie w tworzeniu systemu identyfikacji wizualnej.

Nagroda
Zaproszenie laureata do negocjacji i opracowanie systemu identyfikacji wizualnej dla miasta, a następnie zastosowanie w na materiałach promocyjno-reklamowych.
Kwota przewidziana dla zwycięzcy to 50 tysięcy złotych.
Regulamin dopuszcza także prace, które brały już udział we wcześniejszych konkursach.

Termin
Prace składać można do 23 września 2011. Po tym terminie komisja złożona ze specjalistów z całej Polski wybierze laureata, a 6 grudnia Łódź otrzyma nowe logo i hasło promocyjne.

Pliki do pobrania:
Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne Miasta Łodzi [.pdf]
Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu - Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie na logo i hasło promocyjne Miasta Łodzi [.pdf]
Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu - Strategia zarządzania marką na lata 2010-2016 [.pdf]
Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu - Brief do konkursu [.pdf]
Załącznik nr 4 do regulaminu konkursu - Zawartość księgi znaku [.pdf]
Zarządzenie Nr 923/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ogłoszenia konkursu na logo i hasło promocyjne Miasta Łodzi oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu.

Źródło: Urząd Miasta Łodzi
bip.uml.lodz.pl

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni