Muzyka jest dla wszystkich

  • Grafika użytkowa
  • Internet

Fundacja Muzyka jest dla wszystkich działa od 2005 roku, głównie na terenie Warszawy i Mazowsza. Realizuje projekty z zakresu edukacji i animacji muzycznej wspierane przez m.in. Ministertwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundację Orange, Orkiestrę Sinfonia Varsovia, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Narodowy Instytut Audiowizualny i inne znamienite organizacje, związane z kulturą, sztuką i muzyką.

Wizerunek Fundacji wymaga odświeżenia, sprofesjonalizowania, dostosowania do aktualnych działań: Fundacja rozrasta się, współpracuje z wieloma wysokiej rangi instytucjami. Prowadzimy coraz więcej projektów o coraz większym zakresie działań, dla różnych grup wiekowych.

Muzyka jest dla wszystkich

Dla kogo?

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski.

Zadanie konkursowe

Logotyp ma stanowić jasny, prosty i mocny przekaz Fundacji, która jest organizacją unikatową w swojej działalności w polskim sektorze pozarządowym. Powinien odzwierciedlać cechy takie jak profesjonalizm, nowoczesność i odwagę w działaniu, rzetelność i dynamiczny rozwój.

Ponadto logo Fundacji powinno symbolizować:
- zaangażowanie Fundacji w idee upowszechnienia aktywności muzycznej wśród Polaków;
- integrację ludzi i instytucji wokół problematyki rozwoju muzycznego człowieka;
- ideę przełamywania barier i poszukiwania nowych ścieżek, która tkwi u podstaw istnienia i działalności Fundacji;
- ideę muzyki totalnej, odwołującą się do emocji;
- radość, płynącą z muzyki;
- instytucję, która stanowi wirtualne Ministerstwo Muzyki;
- kreatywność i innowacyjność działań w dziedzinie powszechnej edukacji muzycznej;
- działania na rzecz różnorodnych grup odbiorców (nie tylko dla dzieci i młodzieży).

Nagroda

Autorowi/autorom zwycięskiego projektu przyznana zostanie nagroda w wysokości 3000 PLN brutto.

Termin

Prace należy przesyłać na adres mailowy: anna.kierkosz@muzykajest.pl.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac upływa 7 stycznia 2014 roku, o godzinie 23.59.
Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 31 stycznia 2014 roku.

Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej organizatora www.muzykajest.pl oraz fanpage’ach Fundacji.

Regulamin

Zaproszenie do konkursu jest dostępne pod adresem:
Ogłoszenie o konkursie (doc, ok. 70kB)

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem:
Regulamin konkursu na logo Fundacji MJDW (pdf, ok 55kB)

Organizator

Fundacja Muzyka Jest Dla Wszystkich
ul. Paryska 31 lok. 14B
03-945 Warszawa
www.muzykajest.pl

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni