N:JOY

  • Konkurs
  • Gdańsk

16. Międzynarodowy Konkurs na Projekt Biżuterii z Bursztynem towarzyszący 19. Międzynarodowym Targom Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich AMBERIF 2012.

Krzysztofa Staniszewska Amberif 2011
AMBERIF 2011 - Krzysztofa Staniszewska

Idea

Celem konkursu jest promocja bursztynu jako środka wyrazu artystycznego. Przedmiotem jest projekt biżuterii lub przedmiotu użytkowego inspirowanego tematem konkursu, w którym bursztyn odgrywa istotną rolę. Uczestnicy mają pełną swobodę co do wyboru pozostałych materiałów.

N:JOY to nic innego jak wezwanie do odnalezienia czystej estetyki, pozbawionej jakichkolwiek odniesień materialnych. Nowy język biżuterii, wykorzystujący prowokacyjnie intensywne kolory, innowacyjne, pozajubilerskie materiały, niestandardowe sposoby użytkowania.
Burszyn, jak żaden inny materiał jubilerski, niesie ze sobą pozytywną symbolikę, niezwiązaną z ostentacyjną konsumpcją.

Dla kogo?

Konkurs jest otwarty dla wszystkich projektantów, artystów, twórców i rzemieślników. Dopuszcza się udział zespołów projektowo – wykonawczych. Członek zespołu nie może jednocześnie uczestniczyć w konkursie indywidualnie. Prace można zgłaszać wyłącznie pod własnym nazwiskiem lub nazwą zespołu projektowo – wykonawczego, jednak zawsze z określeniem nazwiska autora projektu.

Ilość zgłaszanych prac – każdy uczestnik może przedstawić nie więcej niż dwie prace, przy czym przez jedną pracę rozumiany jest pojedynczy przedmiot lub zestaw obiektów. Każda praca powinna mieć osobny kod. W razie przysłania większej ilości projektów uczestnik będzie zdyskwalifikowany.

Jury

Beata Bochińska – prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa
Christophe Burger – projektant biżuterii, Colmar, Francja
Mariusz Gliwiński – projektant biżuterii, Sopot
Zbigniew Kraska – kurator wystaw, Legnica
Wim Vandekerckhove – właściciel galerii z biżuterią artystyczną, Ghent, Belgia

Kuratorem konkursu jest Sławomir Fijałkowski.

Nagrody

W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
- Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska - 10 000 PLN
- Nagroda Bursztynowa Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników - 2 kg bursztynu
- Nagroda Srebrna – 1 kg srebra

Terminy

Uczestnicy winni dostarczyć prace na własny koszt tak, aby do dnia 10.02.2012 znalazły się one w siedzibie Organizatora.

Regulamin

Regulamin konkursu można pobraćbezpośrednio, link poniżej (pdf):
www.mtgsa.pl/mtgsa2010/library/File/AMBERIF/ADA/Regulamin_ADA2012.pdf

Dane kontaktowe przedstawicieli organizatora:
Sławomir Fijałkowski - kurator konkursu: s.fijalkowski@onet.pl,
Marta Kruszczyńska - sekretarz konkursu: ada@mtgsa.com.pl,
tel. 0 58 55 49 337, fax : 058 55 49 207
Ewa Rachoń – dyrektor projektu Amberif, ewa.rachon@mtgsa.com.pl,
tel. +48 58 55 49 134

Organizator

Międzynarodowe Targi Gdańskie SA
ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk
www.mtgsa.com.pl

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni