Wodne źródła Gdańska

  • Wzornictwo
  • Gdańsk

Wodne źródła Gdańska – to nazwa konkursu, ale i całego programu inwestycyjnego, który ma przyczynić się do ożywienia historycznej części Gdańska poprzez budowę nowych i renowację istniejących, miejskich, publicznych punktów czerpania wody.

Ogłaszamy konkurs na projekty trzech zdrojów ulicznych. Poidełka zlokalizowane zostaną w Śródmieściu Gdańska a ich forma nawiązywać ma do wydarzeń urbanistycznych zapisanych w historii. Inspiracją do zaprojektowania wodnych obiektów mają być dawne formy architektoniczne lub zapisany w dziejach klimat miejsc, w których mają się znaleźć.

Wodne źródła Gdańska, konkurs na projekt zdroju ulicznego

Dla kogo?

Konkurs ma charakter otwarty – mogą brać w nim udział osoby pełnoletnie gotowe spełnić warunki Regulaminu.
Konkurs skierowany jest do osób posiadających kompetencje w zakresie projektowania form przestrzennych. Prace konkursowe zgłaszać mogą zarówno twórcy indywidualni, duety, wieloosobowe zespoły projektowe oraz przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem.
Każdy uczestnik może zgłosić trzy prace konkursowe (po jednej w każdej kategorii).

Zadanie konkursowe

Przedstawienie projektów wzorniczych, które pozwolą na stworzenie projektów wykonawczych oraz produkcję i montaż zdrojów ulicznych w trzech historycznych lokalizacjach Gdańska (ul. Ogarna, okolice Kościoła Św. Jana, ul. Szafarnia).

Nagrody

Nagroda w wysokości 8 000 PLN – dla zwycięzcy każdej kategorii.

Nagroda w wysokości 5 000 PLN – dla autora pracy, która zajęła II miejsce (w każdej kategorii).

Terminy

Prace konkursowe, zgodnie z wytycznymi regulaminu, można składać do 09.01.2017 r. Posiedzenie Jury konkursu odbędzie się w ciągu 30 dni roboczych od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń w Konkursie.

Regulamin

Regulamin konkursu oraz komplet informacji o wydarzeniu, znajduje się na stronie:
Wodne źródła Gdańska.

Organizator

Organizatorem oraz fundatorem nagród w konkursie jest Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Kartuskiej 201.
www.giwk.pl

Partnerami konkursu są Urząd Miejski w Gdańsku i Muzeum Historyczne Miasta Gdańska.

Wsparcie

Piszemy o sztuce.
Jeśli chcesz, możesz postawić nam kawę, byśmy mogli dalej to robić.

Partnerzy serwisu

  • Galeria 81 stopni