Monitory i plujki

Wydruki po wyjściu z popularnych drukarek wyglądają jak niektóre damy po wyjściu z salonu urody. Błyszczące, efektowne żarówy, dobre na etapie zatwierdzania projektu u Prezesa w gabinecie. Jednak w druku offsetowym jak pod prysznicem: tapeta spływa, błyszczyk i sztuczne rzęsy odpadają...

czytaj dalej »

O wyższości okładki nad wkładem

Przede wszystkim trzeba obliczyć grubość samego wkładu. Jeżeli znamy grubość pojedynczej kartki papieru, mnożymy ją po prostu przez ilość kartek. Przy wkładach niejednorodnych trzeba osobno wyliczyć parametry dla każdego rodzaju papieru.

czytaj dalej »

Problemy z fontami

Nawet jeśli drukarnia posiada krój jakiego użyliśmy, istnieje niebezpieczeństwo, iż pochodząc od innego producenta, mimo tej samej nazwy, będzie różnić się w niuansach. W takim przypadku, w trakcie...

czytaj dalej »

Kolorowe jarmarki

Po powro­cie do domu, otwo­rzy­łem lodówkę. Na półeczce stały trzy sło­iczki z oliw­kami: jedne zielon­kawe, dru­gie ciem­no­gra­na­towe, a trze­cie brą­zo­wawe. Spoj­rza­łem na ety­kietki. Brą­zowe oliwki miały prze­kro­czony o mie­siąc ter­min przy­dat­no­ści do spo­ży­cia i uzna­łem, że w sam raz nadają się na próbkę koloru.

czytaj dalej »

No to CMYK

Przygotowując pracę do druku stosuje się różne metody postępowania. Jedni najpierw łamią tekst w programie DTP, drukują strony do korekty, a dopiero w dalszej kolejności obrabiają na czysto w programach graficznych te elementy, które faktycznie z publikacją są zlinkowane. Drudzy...

czytaj dalej »

Czarno-białe niespodzianki

Skła­dowe tego dru­giego uza­leż­nione są od papieru, na któ­rym publi­ka­cja ma być wydru­ko­wana oraz od trendu panu­ją­cego w danym dziale gra­ficz­nym. Od czego w innych dru­kar­niach zależy ten trend, tego nie wiem, ale u nas zależy on od Bronka i to Bro­nek podaje osta­teczną wykład­nię tego, czym jest głę­boka czerń.

czytaj dalej »

Partnerzy serwisu

  • Kancelaria Adwokacka Szczepański
  • Galeria 81 stopni